ClearEdge3D Verity

Kiểm tra sai sót, trước khi xảy ra vấn đề nghiêm trọng

Phần mềm Verity – từ hãng phần mềm ClearEdge (Topcon), so sánh dữ liệu hiện trạng thu thập bằng 3D Laser Scanner) và mô hình thiết kế chế tạo, cho phép kiểm tra 100% khối lượng công việc với thời gian 5% so với cách truyền thống. Cung cấp báo cáo kiểm tra hoàn chỉnh, xác thực lắp đặt hiện trường theo tiêu chuẩn quy định dự án và chi tiết thông tin về bất cứ sai lệch nào giữa 2 mô hình dữ liệu. 

Verity tích hợp với Autodesk Navisworks, để hiển thị tất cả thông tin sai lệch đến các bộ phận liên quan. 

Với ClearEdge3D Verity, giải pháp đề xuất tiêu chuẩn và kỷ nguyên mới cho việc kiểm tra/ giám sát xây dựng:

  • Chỉ dẫn rõ ràng về chất lượng xây dựng, từ hiện trạng hoàn công cho đến dung sai lắp dựng. 
  • Giảm rủi ro cho kế hoạch/ nguồn kinh phí dự án 
  • Giảm reworks, tăng lợi nhuận thu về
  • Tích hợp hiển thị báo cáo chất lượng công trình xây dựng trên Autodesk Navisworks
  • Kết hợp với mô phỏng 4D để kiểm soát tiến độ và lộ trình dự án
verity