Xây dựng mô hình hoàn công đường ống, kết cấu, hệ thống thông gió, tường, hệ thống thang máng cáp từ dữ liệu đám mây điểm nhanh hơn và chính xác hơn với EdgeWise.

 • Giảm thời gian vẽ mô hình
 • Cung cấp bản vẽ as-builts chính xác hơn
 • Có thể chuyển mô hình qua Autodesk, Revit, PDMS, Plant3D và nhiều phần mềm khác
 • Hoàn thành quá trình thiết kế nhanh hơn

Verify construction làm việc với quy trình đảm bảo chất lượng dữ liệu as-built và được tích hợp với Autodesk Naviswork

 • Kết hợp layout và dữ liệu quét vào cùng một công cụ duy nhất
 • Verify làm việc nhanh gấp 10 lần so với các giải pháp khác
 • Kiểm tra dữ liệu thực tế và mô hình chính xác hơn
 • Dễ dàng chia sẻ phát hiện và gửi đến BIM Track, Procore & Autodesk BIM 360
 • Tự động tạo một mô hình as-built Naviswork đúng

Cung cấp các báo cáo tuân thủ FF/FL nhanh hơn và hiệu quả về chi phí, giảm thời gian thu thập dữ liệu và xử lí dữ diệu và thu được dữ liệu bình đồ.

 • Thu thập dữ liệu bình đồ chất lượng cao
 • Dễ dàng quét và phân tích bê tông ướt
 • Thực hiện các phân tích FF/FL trong quá trình khảo sát
 • Trực quan độ lệch sàn trực tiếp với bản đồ nhiệt và đường trong Naviswork