Tham gia khóa đào tạo công nghệ tại Nhật Bản

Thời gian: 06/2019

Địa điểm: Tokyo Japan – Topcon Head Quater và Training center tại Yokohama

Sản phẩm: 3D Laser Scan, Robotic Total Stations, Scan to BIM, GNSS , Network RTK