CÁC DẠNG DỰ ÁN THỰC HIỆN

3d laser scan

Khảo sát dự án xây dựng

ship scan

Boong tàu - lắp đặt hệ BTWS

pump station scan

Pump Station

Tank Inspection

Quan trắc biến dạng kết cấu

HÌNH ẢNH DỰ ÁN

khảo sát địa hình

Khảo sát địa hình
Địa điểm: Hòa Bình

3d laser scan

Khảo sát 3D nhà máy Hiệp Thanh
Địa điểm: Thới Thuận, Cần Thơ

Mở rộng nhà máy Mani
Địa điểm: Phổ Yên, Thái Nguyên

Nhà máy Tân Hồng
Địa điểm: Tân Hồng, Đồng Tháp

Nhà dân, Q.7

Nhà dân, Q.7
Địa điểm: HCM

Cầu thép và trụ điện cao thế
Địa điểm: Phú Hữu, Q.9, HCM